En aquest apartat podeu consultar les diferents memòries d’activitats i responsabilitat social de la Cooperativa d'iniciativa social - Cerc@

Memòria d'Activitats i Serveis - 2018Memòria d'Activitats i Serveis - 2017


| Cerc@ | 977 24 51 31   [email protected]