Amb més de 10 anys d’experiència en diferents àmbits d’intervenció, treballem dia a dia per a oferir serveis eficaços i propers a les necessitats dels col·lectius que atenem (joves, gent gran, dones, persones majors de 45 anys...)

PRESTACIÓ DEL  SERVEI D’AJUDA A DOMICILI – SAD:

  • Professionals amb la formació i experiència requerida
  • Formació per al desenvolupament de la professió (SOC) 

Objectiu: Actuar procurant l'autonomia personal i social de la persona usuària

Perfil: Gent gran, Famílies, Disminuïts, Infància...

Servei privat: Consultar pressupost a la coordinadora (Antònia Martínez)

 

INSERCIÓ SOCIOLABORAL

  • Treball per competències
  • Itinerari individualitzat

Objectiu: Oferir assessorament, informació i orientació  en relació a la recerca d’ocupació, per tal d’aconseguir una veritable inserció laboral

Perfil: Demandants d’ocupació (segons projecte: joves, perceptors/es de RMI....)

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu

FORMACIÓ:

  • Formació en “Atenció Sociosanitària de persones en domicili

(Certificat de professionalitat Nivell 2)

Objectiu: Capacitar a les persones participants per al desenvolupament de les tasques assistencials, preventives i educatives pròpies de la professió.

Perfil: Persones amb vocació per al treball domiciliària, en l’atenció de persones grans, disminuïts, infants.... i/o que vulguin assolir nous coneixements per a la millora professional.

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya

  • Activitats personal polivalent de comerç

Objectiu: Realitzar les activitats de venda de productes, així com les operacions auxiliars d'emmagatzematge.

Perfil: Persones interessades a treballar en el sector comerç i en l’atenció al client.

Acció privada: Consultar pressupost

SERVEI DE PROSPECCIÓ I INTERMEDIACIÓ:

  • Més de 50 empreses col·laboradores
  • Gestió d’unes 100 ofertes de treball anuals

Objectiu: Facilitar l’accés laboral a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Servei: Gestió de pràctiques no laborals en empreses, facilitar candidatures, difusió d’ofertes de feina, informació de possibles bonificacions en les contractacions...

Certificació en la norma ISO 9001/2015 per la seva aplicació en l'Execució de programes d’orientació i suport a la inserció sociolaboral i accions de formació professional ocupacional. Gestió del Servei d’Atenció Domiciliària


| Cerc@ | 977 24 51 31   [email protected]